ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

Дата останнього оновлення – 16 квітня 2020 року

Будь ласка, прочитайте уважно цю Політику Конфіденційності, оскільки вона впливає на Ваші права та обов’язки. Дана Політика Конфіденційності є самостійним юридичним документом. Ваші права та обов’язки при використанні веб-сайту autoselling.eu (далі за текстом – Веб-сайт) та/або Інформаційної системи «AutoSelling» (далі за текстом – Інформаційна система) також визначаються (можуть бути визначені) іншими документами (публічними угодами), про наявність яких ми повідомляємо Вас за допомогою нашого Веб-сайту та/або Інформаційної системи.

РОЗДІЛ 1 – ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Ця Політика Конфіденційності регулює умови конфіденційності використання Веб-сайту та Інформаційної системи, встановлює загальні правила збору, обробки, розкриття, використання та зберігання персональних даних Користувача Власником (оператором) Веб-сайту та/або Інформаційної системи.

Ми дотримуємось усіх юридичних вимог для захисту Вашої конфіденційності. Наша Політика Конфіденційності є публічною офертою, що урегульовує питання того, яку саме Вашу інформацію Ми будемо збирати при використанні Вами Веб-сайту та/або Інформаційної системи, як інформація буде використана, та як Ми будемо розкривати її та захищати.

КОЖЕН КОРИСТУВАЧ ПОВИНЕН УВАЖНО ПРОЧИТАТИ ТА ДОТРИМУВАТИСЬ ЦІЄЇ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ.

Використовуючи Веб-сайт та/або Інформаційну систему Ви підтверджуєте, що дали згоду на всі умови цієї Політики Конфіденційності. Якщо Ви не згодні з даною Політикою Конфіденційності взагалі або частково, то Ви повинні відмовитись від використання Веб-сайту та/або Інформаційної системи. Використовуючи Веб-сайт та/або Інформаційну систему Ви погоджуєтесь та надаєте свою згоду на збір і передачу нами Ваших персональних даних.

Ви надаєте та гарантуєте Нам право на обробку Ваших персональних даних, включно з правом на здійснення наступних заходів для обробки Ваших персональних даних (повністю або частково автоматизованих): зберігання, реєстрація, зміна, відновлення та видалення. Також, Ви погоджуєтесь, що Ваші персональні дані включені в базу персональних даних і будь-яке додаткове повідомлення щодо цього не потрібне.

РОЗДІЛ 2 – ВИЗНАЧЕННЯ

2.1. У цій Політиці Конфіденційності нижченаведені терміни вживаються у значенні:

2.1.1. Веб-сайт – веб-ресурс у мережі Інтернет за адресою autoselling.eu, включаючи всі сторінки та субдомени;

2.1.2. Інформаційна система (AutoSelling) – це програмне забезпечення з відповідною користувацькою оболонкою (інтерфейсом), що надає Користувачам можливість оптимізувати та/або частково автоматизувати окремі операції з даними, які використовуються Користувачами у їх підприємницькій та/або іншій законній діяльності. Інформаційна система також включає (може включати) пов’язані сервіси і модулі, які доповнюють її основне функціональне призначення. Інформаційна система призначена для оптимізації бухгалтерського та складського обліку товарів, обліку Інтернет-замовлень та продажів. Доступ до Інформаційної системи здійснюється за допомогою Веб-сайту.

2.1.3. Особисті дані​ або Персональні дані означає будь-яку інформацію, що може бути безпосередньо пов’язана з конкретною особою та може бути використана для її ідентифікації. Ми не вважаємо, що персональні дані включають інформацію, яка є анонімною та не ідентифікує конкретного користувача.

2.1.4. Контролер (власник персональних даних) означає особу, що визначає цілі та засоби обробки персональних даних.

2.1.5. Розпорядник персональних даних означає фізичну чи юридичну особу, яка обробляє персональні дані від імені Контролера.

2.1.6. Власник або Оператор або “Ми” (наш, нас) означає юридичну особу – ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АБП-СЕРВІС» (Ідентифікаційний код юридичної особи – 36697746), що володіє виключними правами на об’єкти інтелектуальної власності – Веб-сайт та/або Інформаційну систему.

2.1.6.1. ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АБП-СЕРВІС» також є юридичною особою, яка визначає цілі та засоби обробки персональних даних і яка обробляє персональні дані. ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АБП-СЕРВІС» є Контролером та Розпорядником персональних даних у значенні, наведеному в пунктах 2.1.4. та 2.1.5. цієї Політики Конфіденційності. Разом з тим, особою, що виконує функцію Розпорядника персональних даних, окрім ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «АБП-СЕРВІС», може бути і інша особа, що обробляє персональні дані від імені ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «АБП-СЕРВІС», як Контролера.

2.2. Інші терміни та визначення, використанні у даній Політиці Конфіденційності, слід розуміти відповідно до ПУБЛІЧНОЇ УГОДИ AutoSelling (у разі наявності), якщо інше не зазначено у цій Політиці Конфіденційності.

РОЗДІЛ 3 – ​ІНФОРМАЦІЯ, ЩО ЗБИРАЄТЬСЯ ТА ОБРОБЛЯЄТЬСЯ

3.1. Користувач (Ви) дає нам свою згоду надати на наш запит інформацію (включаючи персональні дані), що ми, на наш власний розсуд, вважатимемо необхідними для дотримання будь-яких законів і правил, а також виконання запитів і законних вимог державних органів та їх посадових осіб.

3.2 Технічними (програмними) засобами нашого Веб-сайту та/або Інформаційної системи можуть збиратися такі персональні дані, як: прізвище, ім'я, по батькові, контактний номер телефону, адреса електронної пошти, посада. Стосовно юридичних осіб та їх представників, які є користувачами Інформаційної системи, Ми можемо додатково збирати наступні відомості, включаючи дані, що не є персональними: найменування юридичної особи (назва компанії); відомості про представника (контактну особу) юридичної особи: прізвище, ім'я, по батькові. Ви (користувач) надаєте свою добровільну та беззаперечну згоду на збір та обробку Нами вказаних персональних та інших даних, а також їх передачу третім особам з метою забезпечення функціонування Веб-сайту та/або Інформаційної системи, та їх належної роботи.

3.3. Вищенаведена інформація, описана в пункті 3.2., може бути запитана та/або зібрана нами заздалегідь для активації облікового запису на Веб-сайті та/або в Інформаційні системі. Будь-які сумніви щодо дійсності, достовірності та справжності наданих Вами документів та інформації вважаються вагомою причиною для відмови Вам у доступі до нашого Веб-сайту, Інформаційної системи та/або пов’язаних послуг.

3.4. Ви гарантуєте, що будь-яка інформація, надана Вами, є дійсною, актуальною, повною та точною.

3.5. Дані, які збираються з усіх користувачів, включаючи незареєстрованих: ми збираємо дані з працюючого Веб-сайту і використовуємо інформацію, надану нам Вами, надіслану нам Вашим комп’ютером, мобільним телефоном, будь-яким іншим пристроєм, що може містити Вашу IP адресу, інформацію щодо пристрою, включаючи, проте не обмежуючись цим, ідентифікатор, назву, тип, операційну систему, інформацію щодо мобільного зв’язку та стандартну інформацію веб-журналу, наприклад, тип браузеру, сторінки до яких Ви мали доступ на нашому Веб-сайті та/або в Інформаційній системі. Коли Ви використовуєте пристрої з підтримкою місцезнаходження на нашому Веб-сайті та/або в Інформаційній системі, Ми також можемо збирати дані геолокації або використовувати різноманітні шляхи визначення місцезнаходження такі, як дані датчика з Вашого пристрою, які можуть, наприклад, надавати дані на сусідніх точках доступу Wi-Fi. Ви (користувач) надаєте свою добровільну та беззаперечну згоду на передачу таких персональних даних третім особам з метою реалізації функцій Веб-сайту та/або Інформаційної системи та їх належної роботи.

3.6. Ми також збираємо та зберігаємо таку інформацію: запити користувача до служби підтримки стосовно роботи Веб-сайту та/або Інформаційної системи і пов’язаних з нею послуг, також інші питання та подібні запити користувачів.

3.7. Ми маємо право запросити у Вас додаткову інформацію, яка може знадобитися для дотримання Нами вимог чинного законодавства. Ми можемо перевірити Ваші персональні дані перш ніж дозволити Вам користуватись нашим Веб-сайтом та/або Інформаційною системою. Ми також можемо отримати інформацію про Вас від третіх осіб, таких як служби перевірки особистих даних та/або постачальників послуг KYC (know your customer).

3.8. Заходячи на Веб-сайт та/або до Інформаційної системи чи використовуючи Наші продукти та послуги, Ми (або Google Analytics, або схожий постачальник послуг від Нашого імені) можемо розміщувати невеликі файли даних, які називаються файлами cookie на Вашому комп'ютері або іншому пристрої. Ми використовуємо ці технології для розпізнавання Вас як Користувача; для налаштування нашого Веб-сайту і реклами; для аналізу ефективності реклами та збору інформації щодо Вашого комп'ютеру або іншого пристрою доступу, щоб зменшити ризики, допомогти запобігти шахрайству та підвищити довіру і безпеку. Ви можете контролювати використання файлів cookie в налаштуваннях Вашого браузеру. Якщо Ви відхиляєте чи видаляєте певні cookie-файли, пам'ятайте, що продуктивність відповідних функцій Нашого Веб-сайту та/або Інформаційної системи може бути неповною.

3.9. ВИ ПОГОДЖУЄТЕСЬ З ТИМ, ЩО ВАШІ ОСОБИСТІ ДАНІ МОЖУТЬ БУТИ ОБРОБЛЕНІ ТА ЗБЕРЕЖЕНІ НАМИ АБО НАШИМИ КОНТРАГЕНТАМИ  ПРОТЯГОМ ПЕРІОДУ, ЩО НЕОБХІДНИЙ ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ І ЗАДАЧ, ЯКІ ВИПЛИВАЮТЬ З ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ВЕБ-САЙТУ ТА/АБО ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ.

РОЗДІЛ 4 – ЯК МИ ВИКОРИСТОВУЄМО ВАШІ ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

Ми використовуємо надану Вами інформацію наступним чином:

4.1. Ми збираємо лише ті персональні дані Користувача, які необхідні для правильного використання Веб-сайту та/або Інформаційної системи. Зокрема, Ми використовуємо Ваші дані для:

4.2. Власник Веб-сайту та/або Інформаційної системи є єдиним Контролером та Розпорядником даних, за винятком випадків, коли для Власника Веб-сайту та/або Інформаційної системи існує об’єктивна необхідність контролювати/обробляти інформацію через контрагентів.

 РОЗДІЛ 5 – ​ЗБЕРІГАННЯ ТА ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

5.1. Власник зобов'язується докладати будь-які розумні зусилля та дії, передбачені чинним законодавством, для зберігання Ваших персональних даних у таємниці за допомогою, зокрема (але не обмежуючись ними) firewall (брандмауер) та кодування даних, контролю фізичного доступу до Наших центрів обробки даних та контролю санкціонованого доступу до інформації (що розроблені відповідно до чинного законодавства та нормативних актів), санкціонований доступ до персональних даних лише для тих працівників або підрядників, які вимагають їх для виконання своїх обов'язків чи службових обов'язків.

5.2. Персональні дані Наших користувачів зберігаються і обробляються на серверах у Німеччині і Фінляндії, та призначені в першу чергу для користувачів з України. Відповідно Ваші персональні дані можуть тимчасово зберігатися та оброблятися і в інших юрисдикціях ніж Німеччина або Фінляндія, зокрема, в Україні. Якщо Ви користуєтесь Веб-сайтом та/або Інформаційною системою з країн Європейського Союзу, Азії або будь-якого іншого регіону, де закони або правила, що регулюють збір, використання та розголошення персональних даних, відрізняються від українських законів, то будь ласка, майте на увазі, що використовуючи Веб-сайт та/або Інформаційну систему та/або наші послуги, які регулюються законодавством України, цією Політикою Конфіденційності та ПУБЛІЧНОЮ УГОДОЮ AutoSelling, Ви передаєте свої персональні дані в Україну, і Ви погоджуєтесь на цю передачу.

5.3. Ми залишаємо за собою право зберігати, обробляти та передавати Ваші персональні дані на наші сервери у різних юрисдикціях, де розташовані наші потужності або постачальники послуг. Також персональні дані можуть оброблятися працівниками, які працюють для Нас або для одного з Наших постачальників послуг. Персонал може займатися виконанням Наших послуг та/або обробкою Вашої інформації та надавати допоміжні послуги. Надсилаючи свої особисті (персональні) дані, Ви погоджуєтеся з їх передачею, збереженням та/або обробкою. Ми будемо вживати всіх необхідних заходів для забезпечення того, щоб Ваші особисті дані було оброблено надійно та відповідно до цієї політики.

5.4. Функціональні можливості Інформаційної системи дозволяють користувачу вносити до системи та/або обробляти з використанням можливостей системи персональні дані про клієнтів та/або контрагентів користувача. Власник не несе відповідальності за дотримання користувачем вимог чинного законодавства України та регуляторних правил «General Data Protection Regulation (EU) 2016/679» про захист персональних даних під час збору, обробки, використання і зберігання користувачем персональних даних третіх осіб (наприклад, клієнтів та/або контрагентів користувача). Користувач зобов’язується вжити вичерпних заходів для забезпечення належної схоронності таких даних та здійснювати будь-які операції з персональними даними фізичних осіб виключно у порядку, передбаченому чинним законодавством України, правилами «General Data Protection Regulation (EU) 2016/679» та приписами законодавством країни громадянства фізичних осіб, дані яких обробляються користувачем.

РОЗДІЛ 6 – ТРЕТІ СТОРОНИ І ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ КОРИСТУВАЧА

6.1. Ми можемо поширювати (передавати) персональні дані користувачів:

6.2. В інших випадках ми не надаємо Ваші особисті дані без Вашої додаткової згоди.

РОЗДІЛ 7 – ІНТЕГРАЦІЯ ПОСЛУГ ТА ПОСИЛАНЬ ТРЕТЬОЇ СТОРОНИ

7.1. Наш веб-сайт та/або Інформаційна система може містити посилання до/з веб-сайтів та/або програмних додатків мережі Наших партнерів, рекламних агентств та філій (що включають, проте не обмежуються, веб-сайтами, на яких рекламується наш веб-сайт). Якщо Ви перейдете за посиланням будь-яких з цих веб-сайтів та/або програмних додатків, то майте на увазі, що ці сайти та/або сервіси, мають свою власну Privacy Policy (Політику Конфіденційності), і що Ми (Власник) не несемо жодної відповідальності або зобов’язання за такими публічними офертами. Ми також не несемо відповідальність за будь-які особисті дані, які можуть бути отримані через ці веб-сайти або сервіси, такі як контактні дані та дані місцезнаходження. Будь ласка, перевірте ці правила, перш ніж надсилати свої особисті дані на (через) стороні веб-сайти або сервіси.

7.2. Користувацький інтерфейс Інформаційної системи може містити вбудовані інструменти (функції) для взаємодії зі сторонніми сервісами, які працюють під різними торговими найменуваннями (знаками для товарів і послуг). Власник не несе відповідальність за такі сторонні сервіси, служби та відповідні послуги, і за шкоду, заподіяну з їхньої вини та/або внаслідок їх роботи.

РОЗДІЛ 8 – ЗАХИСТ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ДИТИНИ

8.1. Наш Веб-сайт та/або Інформаційна система не призначений для користування особою молодше 18 років (і навіть старшого віку, якщо законодавство Вашої юрисдикції передбачає отримання повної правоздатності фізичної особи старше 18 років), хоча Ми розуміємо, що дитина може спробувати використати наш веб-сайт та/або Інформаційну систему. Якщо Ви дитина, Ви повинні утриматись від використання Нашого веб-сайту та/або Інформаційної системи. Якщо Ви є батьками або опікуном і припускаєте, що Ваша дитина використовує Веб-сайт та/або Інформаційну систему, будь ласка, зв'яжіться з нами, щоб видалити обліковий запис Вашої дитини. Ми залишаємо за собою право вимагати від Вас підтвердження Ваших стосунків з дитиною, перш ніж ми будемо виконувати такий запит. Якщо ми виявимо, що дитина створила обліковий запис на нашому Веб-сайті та/або в Інформаційні системі, ми негайно скасуємо його, як тільки виявимо. Ми не будемо використовувати цю інформацію для будь-яких цілей, і Ми не розкриємо інформацію для третіх сторін. Однак, як батьки такої дитини, Ви розумієте, що Ви несете юридичну відповідальність за будь-які дії Вашої дитини.

РОЗДІЛ 9 –​ ​ЗБЕРІГАННЯ ІНФОРМАЦІЇ

9.1. У відповідності з чинним законодавством і, за необхідності надання послуг Нашим Користувачам, Ми можемо зберігати Ваші особисті дані. Ця вимога обумовлена необхідністю дотримання юридичних зобов'язань та вирішення можливих суперечок. Ми можемо зберігати Ваші особисті дані доти, доки Ваш обліковий запис буде активним. Ваші особисті дані можуть зберігатись і протягом більшого періоду – до того часу, поки така інформація залишатиметься незамінною дня нас, у тому числі для вирішення будь-яких питань, що можуть з’явитися пізніше.

РОЗДІЛ  10 – ​БЕЗПЕКА

10.1. Ми використовуємо відповідні електронні та організаційні заходи для захисту конфіденційності інформації, яку Ви надаєте Нам, від втрати, неправильного використання, розголошення, зміни та знищення.

10.2. БУДЬ ЛАСКА, ПРИЙМІТЬ ДО УВАГИ, ЩО ПЕРЕДАЧА ДАНИХ АБО ІНФОРМАЦІЇ (ВКЛЮЧАЮЧИ ПЕРЕДАЧУ ДАНИХ ЕЛЕКТРОННОЮ ПОШТОЮ) ЧЕРЕЗ ІНТЕРНЕТ АБО ІНШІ ПУБЛІЧНО ДОСТУПНІ МЕРЕЖІ НЕ Є СТОВІДСОТКОВО ЗАХИЩЕННОЮ.

10.3. ВИ ЗОБОВ’ЯЗУЄТЕСЬ РЕТЕЛЬНО ОЗНАЙОМИТИСЬ З РЕКОМЕНДАЦІЯМИ ТЕХНІЧНОГО ТА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ХАРАКТЕРУ, ЯКІ НАДАЮТЬСЯ ВЛАСНИКОМ (АБО ЙОГО ПРЕДСТАВНИКОМ) ЧЕРЕЗ ВЕБ-САЙТ ТА/АБО ВБУДОВАНИМИ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ, ЩОДО ЗАХОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЛЕЖНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ВАШИХ ДАНИХ ТА ДАНИХ ПРО ІНШИХ ОСІБ. ВИ ЗОБОВ’ЯЗУЄТЕСЬ ДОТРИМУВАТИСЬ ТАКИХ РЕКОМЕНДАЦІЇ.

РОЗДІЛ ​11 –​ ​ ОНОВЛЕННЯ ТА ЗМІНИ ДО ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

11.1. Ми залишаємо за собою право в будь-який час модифікувати або вносити зміни до цієї Політики Конфіденційності, про що будемо повідомляти Вас електронними каналами зв’язку. Ви зобов’язані регулярно переглядати цю Політику Конфіденційності. Факт використання Вами нашого Веб-сайту та/або Інформаційної системи означає Вашу згоду на прийняття будь-яких можливих змін, доповнень, поправок та оновлень.

РОЗДІЛ 12 – ВАШІ ПРАВА ЯК СУБ’ЄКТА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

12.1. Ви, як суб'єкт Персональних даних, маєте всі права передбачені положеннями чинного законодавства України. Ви погоджуєтесь з тим, що реалізація Ваших прав відбувається з урахуванням приписів цієї Політики Конфіденційності. У пунктах 12.2. та 12.3. цієї Політики Конфіденційності наведено спосіб реалізації деяких з Ваших прав, передбачених положеннями Закону України «Про захист персональних даних», зокрема:

Зверніть увагу, що ми можемо попросити ідентифікувати Вас для реалізації вищеперелічених прав. Зауважте, що без деяких даних, їх зберігання та обробки ми не зможемо в повній мірі надавати послуги згідно цієї Політики Конфіденційності та Публічної угоди.

12.2. Як видалити Ваші персональні дані?

У Вас є право вимагати виправлення Ваших Персональних даних, їх оновлення, повного видалення або видалення неправильних та/або неточних даних шляхом надсилання листа на адресу електронної пошти (email) – support@autoselling.eu. Разом з тим, Ваш запит з такою вимогою має бути обумовлений використанням Веб-сайту та/або Інформаційної системи, а також Нашими юридичними обов’язками перед Вами.

12.3. “Як заборонити обробку Ваших Персональних даних, якщо Ви попередньо надали дозвіл на їх обробку? Як отримати Ваші Персональні дані зібрані Нами?

Якщо Ви бажаєте заборонити обробку Персональних даних або отримати Ваші Персональні дані забрані Нами, Ви можете відправити відповідний запит на адресу електронної пошти (email) – support@autoselling.eu.

РОЗДІЛ 13 – ЗВОРОТНІЙ ЗВ’ЯЗОК

13.1. Якщо Ви маєте будь-які інші питання стосовно цієї Політики Конфіденційності, будь ласка, зв'яжіться з Нами – support@autoselling.eu.